Opgericht in 2009, nu belangrijker dan ooit.

Betrokken inwoners van de Gemeente Oirschot

Over ons

In 2008 heeft de Gemeente Oirschot formeel besloten tot oprichting van de WMO Adviesraad Oirschot zoals omschreven in de verordening clientenparticipatie WMO Oirschot 2008. 

In 2015 moest, vanwege de invoering van de WMO 2015, de naamgeving van de adviesraad worden aangepast en is de verordening opnieuw geschreven en aangenomen door de gemeenteraad op 15 december 2015. 

De meer formele afspraken voor de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot staan in het huishoudelijk reglement en de declaratieregeling voor de Adviesraad. Met name het huishoudelijk reglement beschrijft de begripsbepaling, de doelstelling, taken, samenstelling, zittingsduur, afspraken over werkwijze en vergaderfrequenties en besluitvorming. 

Onze missie

Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van burgemeester en wethouders over het beleid in het sociale domein van de Gemeente Oirschot.

Onze visie

Advies wordt uitgebracht op het gebied van (arbeids)participatie, opvoeding, zelfontplooiing, sport, ontspanning, (passend) onderwijs en recreatie voor jong en oud die daarvoor in aanmerking komen. Hierbij is speciale aandacht voor zieken, personen met een beperking, hulpbehoevenden, mantelzorgers, ouderen, jongeren, vluchtelingen en personen met een migratieachtergrond. 

3 grote thema’s

De drie grote thema’s uit het Sociale Domein komen terug in de verdeling van activiteiten over themagroepen. De drie themagroepen zijn verdeeld in ‘Participatie’, ‘WMO’ en ‘Jeugd’ met ieder een eigen voorzitter.

Jaar actief
Leden in de adviesraad
Een unieke samenstelling

De adviesraad heeft een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, de vicevoorzitter en de secretaris/penningmeester. Daarnaast zetten 8 leden zich vrijwillig in, die verschillende geledingen van de Oirschotse samenleving vertegenwoordigen. 

2009

Jaar van oprichting WMO Adviesraad Oirschot

2015

Naamswijziging naar Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot

2023

Lancering nieuwe website www.adviesraadoirschot.nl

Ontmoet de leden

De diversiteit en expertise binnen de raad -opgedaan door studie of ervaring- staan borg voor een brede vertegenwoordiging van de samenleving.

Rick Crauwels
Rick Crauwels

Voorzitter

Sinds eind 2022 ben ik voorzitter van de adviesraad. Ik vertegenwoordig geen specifieke achterban, maar wil mij graag inzetten binnen de interactie tussen de Oirschotse gemeenschap en de gemeente.

Carolien van Hattem
Carolien van Hattem

Voorzitter themagroep Jeugd

Vanuit mijn werk als gedragsspecialist in het onderwijs en mijn eigen praktijk JZLF voel ik me maatschappelijk betrokken in Oirschot. Mijn bijdrage binnen de adviesraad ligt voornamelijk op het gebied van de Jeugd.

Lacey van Lieverloo
Lacey van Lieverloo

Ondersteuner

In het dagelijks leven werk ik als Executive Assistant CEO. Binnen de adviesraad ondersteun ik de leden op het gebied van communicatie en PR zodat zij zich op hun adviserende rol kunnen concentreren.

Bert Bosboom
Bert Bosboom

Vicevoorzitter

Professioneel en persoonlijk betrokken bij de Sociale Leefomgeving. Ik wil u graag van dienst zijn als u met vragen zit. Neem gerust contact met me op via het contactformulier.

Lizette de Corte
Lizette de Corte

Raadslid

Als inkoopadviseur sociaal domein werk ik voor gemeenten. Graag gebruik ik mijn kennis en ervaring voor inwoners van Oirschot door aan de andere kant van de tafel te zitten.

Nadine de Nijs

Raadslid

Als jeugdarts zet ik me graag in voor de jeugd en gezinnen in Oirschot maar sta ook zeker open om met andere gezondheid gerelateerde thema's mee te denken. Iets meer tekst aanvullen.

Tjitske Vervoort
Tjitske Vervoort

Voorzitter Themagroep WMO

Ik hoop via de adviesraad een bijdrage te leveren aan de zorg in Oirschot. Het is belangrijk dat de behoeften van medebewoners in goed beleid maar vooral goede zorgvoorzieningen worden omgezet.

Carel van den Berk
Carel van den Berk

Raadslid

Als vader van een zoon met beperkingen ben ik al ruim 35 jaar 'op de barricaden' om de maatschappelijke deelname voor iedereen toegankelijk te maken.

Jan Adriaans
Jan Adriaans

Voorzitter Themagroep Participatie

Voor deelname aan de adviesraad ben ik gevraagd door Beers Vitaal. Omdat alle onderdelen van het sociaal domein benaderd worden vanuit kwaliteit en niet vanuit een politiek standpunt, ben ik gestart.

Juul Kerkhof-Toirkens
Juul Kerkhof-Toirkens

Raadslid

Ik ben altijd betrokken bij mensen die hulp nodig hebben en heb veel ervaring in jeugdbewegingen. Ik vertegenwoordig mijn leeftijdscategorie met een focus op toegankelijkheid.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op deze website te blijven, accepteert u ons gebruik van cookies.   Meer informatie over ons privacybeleid